Kapittel 9 - 10

Markus 9
v 24 Bølgen
v 28-29 Frontlinjen
v 33b Hva var det du sa?


Markus 10
v 2-9 Deres liv er ett
v 14 Det viktigste ordet for Gud
v 45 Omgitt av engler - Gowans dikt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar